Obchodní soutěže

Obchodní soutěž jako nástroj motivace obchodní služby

K motivaci obchodní služby se s oblibou používá soutěží, akcí na podporu prodeje a výkonnostních bonifikací. Jejich motivační efekt roste pokud od okamžiku vyhlášení soutěže probívá pravidelné vyhodnocení "mezivýsledků". Důležité je také, aby předběžné a finální zpracování probíhaly naprosto stejným postupem.

    • Navrhneme pro Vás osvědčené a praxí prověřené systémy obchodních soutěží.
    • Pomůžeme s precizní a zároveň srozumitelnou formulací do vyhlašovaných podmínek soutěže.
    • Realizujeme vyhodnocování výsledků na základě vyhlášených podmínek soutěže - předběžné i finální.
    • Připravíme výsledkovou listinu i detailní vyúčtování pro jednotlivé účastníky soutěže - pro eliminaci reklamačního řízení.