Reporting

Pravidelně zpracujeme Vaše data do požadovaného formátu. Vytvoříme reporty - tabulky i grafy v libovolné frekvenci

  1. týdenně
  2. měsíčně
  3. čtvrtletně
  4. ročně

Připravíme ze stejného datového souboru různé sady reportů - např.:

  • Manažerský set obsahuje výhradně vrcholová data, doplněná vyhodnocením krátkodobých trendů
  • Exekutivní set obsahuje detailní výkaz za poslední vyhodnocované období, seznam chybných údajů k opravě apod.

Vaše data zpracujeme vždy shodným, opakovatelným a auditovatelným způsobem. Standardizujeme i grafickou podobu, takže jednotlivé výkazy budou vypadat stále stejně. Se zvyšující se frekvencí progresivně klesá cena za jednotlivé zpracování.