Znalostní databáze

Máte množství dokumentace a chtěli byste z ní vytvořit například webové stránky. Chcete docílit jednotného vzhledu a mít možnost strukturovaných pohledů do dat.

-> Právě pro Vás je určena tato služba.

  • Zanalyzujeme Vaše částečně strukturovaná data.
  • Navrhneme strukturu znalostní databáze.
  • Připravíme příslušné číselníky
  • Provedeme prvotní naplnění databáze z dodané sady údajů.

Popis projektu AlergoBox

Projekty znalostních databází bývají velmi individuální. V každém projektu se řeší originální, specifické problémy.

Pro Vaši lepší orientaci zde uvádíme jako příklad projekt AlergoBox . Vstupní sadou údajů byl soubor volných textů, kde se kombinovaly informace o alergiích, jejich klinických projevech a doporučení pro alergiky. Informace se často opakovaly, byly rozdílně a někdy chybně strukturované. Prvotním úkolem bylo vyloučit redundantní informace a záreveň zabezpečit úplnost dat. Do základní struktury dat bylo zahrnuty typy dat

  • PROJEVY ALERGIÍ
  • DIAGNOSTICKÉ POSTUPY
  • ALERGENY - TYPY, DRUHY, FORMY
  • OPATŘENÍ PROTI ALERGENŮM A ALERGIÍM
  • VHODNÉ ÚPRAVY PROSTŘEDÍ

V rámci nich byly jednotlivé informace rozděleny na samostatné záznamy v databázi a indexovány. Aby nedošlo ke ztrátě informace, bylo nutné také realizovat strukturu provazeb. Výsledkem je, že se k danému tématu zobrazují vhodné související odkazy a téma je vždy prezentováno "informačně čistým" způsobem. Základní databázi doplňují typy dat

  • DOTAZY
  • SLOVNÍK
  • SYNONYMA

Vzniklá znalostní databáze byla použita při tvorbě webových stránek publikovaných na internetu - výsledek si tedy můžete prohlédnout.